LIPOSONIX

Ne hirurški ne invazivan tretman za otklanjanje lokalizovanih masnih naslaga. Za samo jedan tretman gubi se oko 2,5 cm što je jedan konfekcijski broj. Tretman je bezbolan i možete se odmah vratiti vašim dnevnim aktivnostima.

Liposonix sistem koristi fokusiranu ultrazvučnu energiju visokog inteziteta koja na tačnu željenu dubinu. isključivo uništavajući samo masne ćelije i nepovređujući kožu i druga tkiva.

Rezultati se vide za 8 – 12 nedelja (vreme potrebno da se u telu odviju prirodni procesi za otklanjanje masnih ćelija).

Otklonjene masne ćelije su trajno uništene. Sa tretiranog dela tela

Tretman je idealan za reoblikovanje tela.